top of page

GEREKSİNİM ODAKLI BAKIŞ AÇISI

BÜTÜNSEL
DÖNÜŞÜM
 • 360 Derece Stratejik ve Operasyonel Durum Analizi

 • Kritik Bulgular; İyileşme Alanları ve Büyüme Kaslarının ortaya konması

 • Sektörel Dinamikler ve Rekabet Verileri Eşliğinde Yön Tayini

 • Değişim Vizyonunun Tasarımı,  Stratejik Plan ve Yol Haritasının  oluşturulması

BÜTÜNSEL

DÖNÜŞÜM

ODAKLI
DEĞİŞİM
 • Odak seçilen bir veya birkaç Kritik alana özel Stratejik ve Operasyonel Durum Analizi

 • Kritik Bulgular; Ağrı Noktaları ve Gelişim Kaslarının ortaya konması

 • Sektörel Dinamikler ve Rekabet Verileri Eşliğinde Yön Tayini

 • Değişim ve Gelişim Stratejisi ile Yol Haritasının  oluşturulması

ODAKLI

 DEĞİŞİM

 • Bütünsel veya Odaklı Değişim Projeleri  sonucunda ortaya çıkarılan stratejileri destekleyecek eylem planlarının oluşturulması

 • Kritik eylem planlarının fasilitasyonu

 • Kilit performans göstergelerinin saptanması, doğru paydaşlara atanması, takibi ve raporlanması

 • Yeni Ürün, Yeni Pazar ve İşbirlikleri geliştirme desteği 

UYGULAMA

TAKİP

ÖLÇÜMLEME

UYGULAMA 

ÖLÇÜMLEME

LİDERLİK DESTEĞİ
 • Yeni Göreve Atanma , Dönüşüm, M&A ve Entegrasyon süreçlerinde  Liderlerin gereksinim duyduğu Stratejik Vizyon,  ve Deneyim  Paylaşımı

 • Mentorluk Desteği

LİDERLİK DESTEĞİ

bottom of page